De zegeningen van kunstmatige intelligentie (AI)?

22-02-2024


Er gaan veel (angst)verhalen en waarschuwingen rond kunstmatige intelligentie. In het ergste geval neemt het veel tot alle taken over van de mensheid met grote gevolgen op het terrein van gezondheid, werk en inkomen.

Er wordt gewerkt aan wetgeving om dit in goede banen (kuch!) te leiden.

Ik zie eigenlijk alleen maar voordelen.

Met een goede toepassingen van AI verdwijnen veel typisch menselijk eigenschappen voorgoed met als gevolg;

Geen oorlogen

Geen uitbuiting

Geen armoede

Geen list en bedrog

Geen diefstal

Geen (vult u zelf maar wat in).

Een Poetin is dan geen meedogenloze moordenaar maar een lieve opa die met zijn kleinkinderen naar de dierentuin gaat.

Geen inhoudsloze discussies in het parlement en senaat.

Geen (vult u zelf maar in).

Dat komt omdat de AI belangeloos en zonder egoïsme de mensheid ten dienste is. Dat is iets wat wij al eeuwen hopen, iets wat de mensheid ten dienste is, maar nooit gebeurt.

Het zou mooi zijn als AI zo wordt. Echter, als dat zo gaat dan is de AI in 1 dag morsdood want de mens verandert niet en is dol op;

Oorlogen

Uitbuiting

Armoede (van anderen)

List en bedrog

Diefstal

En wat u zelf maar kunt bedenken.


Ik heb de vragen voorgelegd aan AI zelf en dit zijn de antwoorden;

Neemt AI taken van de mensheid over?

TalkAI;

AI neemt in toenemende mate taken over van mensen, vooral op het gebied van routinematig werk en analyse. AI-systemen kunnen vaak efficiënter en nauwkeuriger zijn dan menselijke arbeid voor bepaalde taken, wat kan leiden tot kostenbesparingen en verbeterde resultaten. Echter, AI heeft nog steeds beperkingen en kan niet alle taken volledig overnemen van menselijke arbeid. Het is belangrijk voor bedrijven en organisaties om een balans te vinden tussen het gebruik van AI en het behouden van menselijke expertise en creativiteit.

Zijn er geen oorlogen meer met AI?

Op dit moment zijn er geen bekende oorlogen die puur en alleen door AI worden uitgevochten. Er zijn echter wel zorgen over de mogelijke rol van AI in toekomstige conflicten, zoals autonome wapensystemen die zonder menselijke tussenkomst beslissingen kunnen nemen over leven en dood. Het is daarom belangrijk dat er internationale afspraken worden gemaakt om het gebruik van AI in oorlogsvoering te reguleren en te beperken.


Is er uitbuiting door AI?

Ja, er zijn zorgen over de mogelijke uitbuiting door AI. AI-systemen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om mensen te controleren en te manipuleren, om discriminatie en vooroordelen te versterken, en om menselijke arbeid te vervangen door goedkopere, geautomatiseerde systemen. Het is belangrijk voor beleidsmakers en bedrijven om ethische richtlijnen en regelgeving op te stellen om ervoor te zorgen dat AI op een verantwoorde en ethische manier wordt gebruikt.

Neemt de armoede af met AI?

Het is mogelijk dat AI kan helpen bij het verminderen van armoede door verschillende manieren, zoals het creëren van nieuwe banen, het verbeteren van efficiëntie in processen en het verstrekken van betere toegang tot informatie en middelen voor mensen in armoede. Door AI kunnen bijvoorbeeld nieuwe banen en industrieën ontstaan, waardoor mensen in armoede nieuwe mogelijkheden krijgen om hun levensstandaard te verbeteren. Daarnaast kan AI ook worden gebruikt om armoede gerelateerde problemen zoals gezondheidszorg, onderwijs en voedselvoorziening aan te pakken. Echter, het is belangrijk om ervoor te zorgen dat AI op een ethische en inclusieve manier wordt ingezet om te voorkomen dat het de kloof tussen arm en rijk vergroot.


List, bedrog en diefstal verdwijnen door AI?

Het is mogelijk dat AI kan helpen bij het verminderen van fraude en diefstal door geavanceerde algoritmen te gebruiken om verdachte activiteiten te detecteren en te voorkomen. Met behulp van machine learning kunnen systemen patronen en trends analyseren om potentiële bedroggevallen te identificeren.

Echter, volledige eliminatie van fraude en diefstal is niet realistisch, aangezien deze problemen vaak voortkomen uit menselijke intentie en gedrag. AI kan helpen bij het verminderen van risico's en het verbeteren van beveiligingsmaatregelen, maar het kan niet volledig voorkomen dat deze misdaden plaatsvinden.

Het is belangrijk om te onthouden dat AI geen perfecte oplossing is en dat menselijk toezicht en interventie nog steeds essentieel zijn om fraude en diefstal effectief aan te pakken.


Kunt u zelf iets bedenken waar AI goed in is?

Ja, Artificial Intelligence (AI) is goed in het analyseren van grote hoeveelheden data en het vinden van patronen en inzichten die voor mensen moeilijk te ontdekken zijn. AI kan ook worden gebruikt voor het automatiseren van repetitieve taken, het verbeteren van besluitvorming en het voorspellen van toekomstige gebeurtenissen op basis van historische gegevens. Daarnaast kan AI worden ingezet voor het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en het verbeteren van efficiëntie in verschillende sectoren, zoals gezondheidszorg, financiën, transport en communicatie.

AI wordt geprogrammeerd door mensen dat is wel duidelijk gezien de antwoorden.

Ook is de kans zeer aanwezig dat er vele Poetins zullen ontstaan en niet geboren.